Om Karisefonden

Karisefonden er et helhedspædagogisk bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge og voksne mennesker med særlige indlæringsvanskeligheder som f.eks. udviklingshæmning, autisme og ADHD.

Vi har Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), § 107 botilbud, § 104 dag- og fritidstilbud samt socialøkonomiske virksomheder, hvor man kan arbejde i § 103 beskæftigelsestilbud.

Karisefondens STU er helhedspædagogisk organiseret, således der er tæt sammenhæng mellem selve uddannelsen og den studerendes hele liv. I boundervisningen lærer den studerende i høj grad at bo, ved at bo i vores botilbud.

Karisefonden BOLIG er en helhedsløsning, hvor bo-, aktivitets-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud hænger tæt sammen. De unge voksne kan bo i en selvstændig bolig med støtte eller i bofællesskab med andre.

Karisefonden BESKÆFTIGELSE hjælper med at finde beskæftigelse og jobs med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Det kan være i vores egne socialøkonomiske virksomheder eller i andre passende virksomheder.

DSC_3056

Formål

Værdigrundlag

Karisefondens formål er bl.a.

 • At etablere dynamiske bo-, aktivitets-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud m.v. til mennesker med særlige lærings- og dannelsesmæssige udfordringer
 • At bidrage til, at mennesker med særlige læringsforudsætninger uvikler evnen til selvbestemmelse, medbestemmelse, fællesskab og medmenneskelighed
 • At etablere tiltag, der kan sikre, at mennesker med særlige lærings- og dannelsesmæssige udfordringer får mulighed for at udvikle livsværdi og livskvalitet som frie og ansvarlige mennesker
 • Gennem socialøkonomisk virksomhed at inkludere mennesker med særlige lærings -og dannelsesmæssige udfordringer i samfundet
 • Såfremt ovenstående primære formål ikke kan opfyldes, kan fondens aktiviteter benyttes af andre mennesker, der kan benytte ejendomme eller aktiviteter til almindelige markedsvilkår

Karisefondens værdier er:

 • Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund.
 • Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen.
 • Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar.
 • Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale.

Følg Karisefonden på sociale medier

 • Karisefonden på Instagram

 • Karisefonden på Facebook

 • Karisefonden på YouTtube