Om Karisefonden

Karisefonden er et helhedspædagogisk bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge og voksne mennesker med særlige læringsforudsætninger som f.eks. udviklingshæmning, autisme og ADHD.

Vi har Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), § 107 botilbud, § 104 dag- og fritidstilbud samt socialøkonomiske virksomheder, hvor man kan arbejde i § 103 beskæftigelsestilbud.

Karisefonden STU er helhedspædagogisk organiseret, således der er tæt sammenhæng mellem selve uddannelsen og den studerendes hele liv. I boundervisningen lærer den studerende i høj grad at bo, ved at bo i vores botilbud.

Karisefonden BOLIG er en helhedsløsning, hvor bo-, aktivitets-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud hænger tæt sammen. De unge voksne kan bo i en selvstændig bolig med støtte eller i bofællesskab med andre.

Karisefonden BESKÆFTIGELSE hjælper med at finde beskæftigelse og jobs med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Det kan være i vores egne socialøkonomiske virksomheder eller i andre passende virksomheder.

TeamAktiv 41

Formål

Værdigrundlag

Karisefondens formål er bl.a.

  • At etablere dynamiske bo-, aktivitets-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud m.v. til mennesker med særlige lærings- og dannelsesmæssige udfordringer
  • At bidrage til, at mennesker med særlige læringsforudsætninger udvikler evnen til selvbestemmelse, medbestemmelse, fællesskab og medmenneskelighed
  • At etablere tiltag, der kan sikre, at mennesker med særlige lærings- og dannelsesmæssige udfordringer får mulighed for at udvikle livsværdi og livskvalitet som frie og ansvarlige mennesker
  • Gennem socialøkonomisk virksomhed at inkludere mennesker med særlige lærings -og dannelsesmæssige udfordringer i samfundet
  • Såfremt ovenstående primære formål ikke kan opfyldes, kan fondens aktiviteter benyttes af andre mennesker, der kan benytte ejendomme eller aktiviteter til almindelige markedsvilkår

Karisefondens værdier er:

  • Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund
  • Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen
  • Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar
  • Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale

Nyheder fra Karisefonden

Følg Karisefonden på Facebook og Instagram, hvor vi løbende bringer nyheder om arrangementer mv..

Mad- og måltidsvision

DSC09686

I Karisefonden arbejder vi målrettet med at fremme sundheden og trivslen hos vores beboere. Vi har en Mad- og måltidsvision, der løbende bliver udviklet, og som bidrager til at synliggøre og styrke betydningen af sund mad og livsstil.

Målet er, at vores beboere lærer at spise sund og velsmagende mad, som giver energi, lyst og glæde til at klare dagligdagens udfordringer.

Vi støtter blandt andet op om sunde indkøb og madlavning i bo-enhederne og vi tilbyder også vores beboere at deltage i ugentlige fællesspisninger. Vi opfordrer vores beboere til at nedprioritere søde sager og sukkerholdige fødevarer i hverdagen til fordel for sunde alternativer.

Vi underviser vores beboere i sundhed og hygiejne. Er der behov for ekstra hjælp, undervisning i eller støtte til en sundere livsstil, tilbyder vi vores beboere et besøg af Karisefondens Mad- og måltidskonsulent. Læs mere om vores mad- og måltidsvision her.

Som et led i udviklingen af mad- og måltidsvisionen har Karisefonden udgivet kogenbogen "Mad trin for trin - alle kan være med". Du kan finde mere om kogebogen her.