Formål

Karisefondens formål er bl.a.

- At etablere dynamiske bo-, aktivitets-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud m.v. til mennesker med særlige lærings- og dannelsesmæssige udfordringer.

- At bidrage til, at mennesker med særlige læringsforudsætninger uvikler evnen til selvbestemmelse, medbestemmelse, fællesskab og medmenneskelighed.

- At etablere tiltag, der kan sikre, at mennesker med særlige lærings- og dannelsesmæssige udfordringer får mulighed for at udvikle livsværdi og livskvalitet som frie og ansvarlige mennesker.

- Gennem socialøkonomisk virksomhed at inkludere mennesker med særlige lærings -og dannelsesmæssige udfordringer i samfundet.

- Såfremt ovenstående primære formål ikke kan opfyldes, kan fondens aktiviteter benyttes af andre mennesker, der kan benytte ejendomme eller aktiviteter til almindelige markedsvilkår.

 

Værdigrundlag

Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund.

Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen.

Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar.

Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale.

Om Karisefonden

Karisefonden er et helhedspædagogisk bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge og voksne mennesker med særlige indlæringsvanskeligheder som f.eks. udviklingshæmning, autisme og ADHD.

Vi har Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), § 107 botilbud, § 104 dag- og fritidstilbud samt socialøkonomiske virksomheder, hvor man kan arbejde i § 103 beskæftigelsestilbud.

Karisefondens STU er helhedspædagogisk organiseret, således der er tæt sammenhæng mellem selve uddannelsen og den unges hele liv. I boundervisningen lærer den unge i høj grad at bo, ved at bo i vores botilbud.

Karisefonden BOLIG er en helhedsløsning, hvor bo-, aktivitets-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud hænger tæt sammen. De unge voksne kan bo i en selvstændig bolig med støtte eller i bofællesskab med andre.

Karisefonden BESKÆFTIGELSE hjælper med at finde beskæftigelse og jobs med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Det kan være i vores egne socialøkonomiske virksomheder eller i andre passende virksomheder.

 

LOGO_en_fælles_vej_HVID

Flow & Helhedspædagogik

Kariseorganisationen blev grundlagt af en initiativgruppe bestående af nogle fremsynede forældre til børn med Downs syndrom, samt et pædagogisk personale med tidligere skoleleder og nuværende direktør Henrik Friis i spidsen.

Denne persongruppe oprettede i 2006 Karise Efterskole, som er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger. Efterfølgende startede de det tidligere Kariseuddannelsen, som er vores Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og i 2011 kom vores inkluderende botilbud, det tidligere Forkanten.

Vi har siden 2014 etableret socialøkonomiske virksomheder for at sikre inklusion på arbejdsmarkedet, og vi gør en daglig indsats for, at de unge bliver en del af lokalsamfundet i Karise, Haslev og omegn.

Kariseorganisationen er et specialpædagogisk samarbejde imellem institutionerne Karise Efterskole og Karisefonden.

Ideen bag Kariseorganisationen er, at institutionerne med udgangspunkt i fælles værdigrundlag vil danne rammen om det pædagogiske arbejde, der sikrer et trygt og sammenhængende flow fra efterskolen gennem den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, til et aktivt og ligeværdigt voksenliv.

"en fælles vej til voksenlivet"

logo KAEFlogo karisefonden

Mad & Måltidsvision

I Karisefonden har vi en mad og måltidsvision, som skal bidrage til at synliggøre og styrke betydningen af sund mad og sund livsstil. Vi vil gerne, at vores beboere og studerende lærer at spise sund og velsmagende mad, som giver energi, lyst og glæde til at klare dagligdagens udfordringer.

VISIONEN ER:

 • At vi via vores fokus på ”Mad og Måltider”, bl.a ved at undervise vores studerende og beboere, kan inspirere og give lyst til at spise og leve sundt. Vi tror nemlig på, at den enkelte kan lære og udvikle sig hele livet igennem.
 • At sikre en stabil blodsukkerbalance dagen igennem ved at opfordre til 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider
 • At måltidet skal være et rart og fælles samlingspunkt lige meget om det foregår i egen bolig, bomiljø eller ved større fællesspisninger.

HVAD GØR VI:

 • Vi støtter op om sunde indkøb og madlavning i bo-enhederne med henblik på at skabe en udvikling i den enkeltes sundheds-handlekompetencer.
 • Al menuplanlægning sker med udgangspunkt i ”De 10 Kostråd”. I boenheder handles der primært ind efter følgende pejlemærker: Nøglehulsmærket, Fuldkornsmærket og så vidt det er muligt også Økologimærket.
 • Vi går ind for bæredygtighed og økologi i hele Karisefonden og tilstræber derfor, at indkøb af råvarer til vores produktionskøkkener (Kulturhuset Leopold, Madhuset GAIA og Café Ådalen) primært er baseret på økologiske principper. Vi opfordrer ligeledes til, at der i de enkelte boenheder indkøbes økologisk æg, mælk, mel, gryn, korn, ris og pasta.
 • Vi tilstræber kun at anvende årstidens frugt og grønt
 • Vi tilrettelægger fællesspisninger i større og mindre forsamlinger med henblik på at få skabt et socialt madfællesskab.
 • Når det at købe ind og tilberede et varmt måltid er for stor en opgave, tilbyder vi vores beboere og studerende at deltage i fællesspisninger. Maden vi serverer til fællesspisningerne, er tilberedt at faglært køkkenpersonale.
 • Vi opfordrer vores beboere og studerende til, at søde sager og sukkerholdige fødevarer nedprioriteres i hverdagen til fordel for sunde alternativer.
 • Vi har et ønske om, at vores beboere skal lære at få en miljøbevidst tilgang til madlavningen i forhold til råvarer, indkøb, tilberedning, minimering af madspild og rengøring m.m.
 • Vi er opmærksomme på, at vores beboere og studerende lærer proteinkilder som bønner og linser at kende, da disse er rige på fibre, vitaminer, er fedtfattige og medvirker til at stabilisere blodsukkeret.
 • Vi opfordrer ligeledes vores beboere og studerende til at spise så groft og fiberrigt som muligt og eks. primært indkøbe groft brød, brune ris og fuldkornspasta.
 • Vi tilbyder vores beboere og studerende et besøg af vores mad og måltidskonsulent, hvis der er behov for hjælp, undervisning i eller støtte til en sundere livsstil eller hygiejne.
 • Vi tilbyder diæter hvis det er lægeligt begrundet.
Cafe ådalen1
mad
Cafe ådalen7

Om Socialøkonomi

At drive socialøkonomisk virksomhed er en del af Karisefondens formål. Karisefonden har fire socialøkonomiske virksomheder; Kulturhuset Leopold, Café Ådalen, Værkstedsbutikken Una og Madhuset Gaia. 

En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, hvis primære formål og drivkraft både er at tjene penge på almindelige markedsvilkår men også at skabe positiv social forandring for samfundet. Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet. De adskiller sig fra frivillige organisationer, fordi de primært anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne sociale forandring. 

Socialøkonomiske virksomheder arbejder enten for en målgruppe/sag eller med en målgruppe.  Karisefondens socialøkonomiske virksomheder arbejder med en målgruppe, fordi vi tilbyder vores beboere med funktionsnedsættelser ansættelse, så de opnår større livskvalitet gennem inklusion i lokalsamfundet, aktivering og kompetenceudvikling. I vores socialøkonomiske virksomheder arbejder vi med kompetenceudvikling ofte i form af sidemandsoplæring, uddannelse, jobtræning og jobskabelse.

På kulturhuset Leopold afholdes selskaber for lokalsamfundet, der udlejes lokaler til yoga, dans, kurser, foredrag, sang m.v. Vores ansatte bidrager til madproduktion, vasker op, arbejder som tjenere, gør rent m.v. De undervises bl.a. i hygiejne, madlavning og tjenervirksomhed.

I Værkstedsbutikken Una produceres pileflet, keramik og andre kunsthåndværksmæssige produkter til salg. De ansatte sælger varer, skriver fakturaer og tager imod penge. 

I Café Ådalen er der caféudsalg til Sundhedscentret gæster i Fakse, og de ansatte arbejder med at producere og sælge mad, vaske op, vaske tøj og gøre rent. 

I Madhuset Gaia produceres der mad til Karisefondens beboere og ansatte. 

Vores socialøkonomiske virksomheders erhvervsdrift omfatter derfor både produktion og salg af mad og kunsthåndværk, men også salg af STU-pladser. Vores ansatte lærer at være på en arbejdsplads med andre mennesker, at møde til tiden og være velsoigneret. De møder lokalsamfundet og lokalsamfundet møder dem, når kunderne kommer ind i vores butik, kulturhus eller madudsalg.

 

Cafe ådalen0Billede2

Shop

Her kan du selv bestille og købe tøj fra vores leverandør ”Sportyfied” med logo fra Karisefonden.

HUSK du kan tilføje navn.

 

Tøjet bliver sendt til Karisefonden, Hasselvej 2 – 4,  4690 Haslev ca. hver 14. dag

Følg os på Facebook