Om Karisefonden

Karisefonden er et værdibaseret, privat, socialøkonomisk bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge og voksne mennesker med særlige indlæringsvanskeligheder som f.eks. udviklingshæmning, autisme og ADHD.

Karisefondens formål er at bidrage til, at mennesker med særlige læringsforudsætninger uvikler evnen til selvbestemmelse, medbestemmelse, fællesskab og medmenneskelighed. Formålet er også, at sikre at de unge og voksne får mulighed for at udvikle livsværdi og livskvalitet som frie og ansvarlige mennesker.

Vi har Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), § 107 botilbud, § 104 dag- og fritidstilbud samt socialøkonomiske virksomheder, hvor man kan arbejde i § 103 beskæftigelsestilbud.

Karisefondens STU er helhedspædagogisk organiseret, således der er tæt sammenhæng mellem selve uddannelsen og den unges hele liv. I boundervisningen lærer den unge i høj grad at bo, ved at bo i vores botilbud.

Karisefonden BOLIG er en mønsterbrydende helhedsløsning, hvor bo-, aktivitets, - og beskæftigelsestilbud hænger tæt sammen. De unge voksne kan bo i en selvstændig bolig med støtte eller i bofællesskab med andre.

Karisefonden BESKÆFTIGELSE hjælper med udgangspunkt i beboernes forskellige forudsætninger, med at finde beskæftigelse og jobs, der passer til den enkelte. Det kan være i vores egne socialøkonomiske virksomheder eller i andre passende virksomheder.

Målgruppe

Karisefonden henvender sig til unge og voksne med særlige læringsforudsætninger.

Karisefonden STU henvender sig primært til unge fra specialefterskoler, specialskoler, specialklasser og folkeskoler. Det kan være unge med medfødt og erhvervet hjerneskade og udviklingsbetingede dysfunktioner, som autisme spektrum tilstande, indlæringsvanskeligheder, forskellige syndromer, sent udviklede m.fl.

Tilbuddet om bolig og beskæftigelse er rettet mod borgere der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Hvis du er i tvivl om dine muligheder i Karisefonden er du altid velkommen til at ringe og få en snak og aftale et besøg.

Værdigrundlag

Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund.

Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen.

Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar.

Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale.

Flow & Helhedspædagogik

Kariseorganisationen blev grundlagt af en initiativgruppe bestående af nogle fremsynede forældre til børn med Downs syndrom, samt et pædagogisk personale med tidligere skoleleder og nuværende direktør Henrik Friis i spidsen.

Denne persongruppe oprettede i 2016 Karise Efterskole, som er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger. Efterfølgende startede de det tidligere Kariseuddannelsen, som er vores Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og i 2011 kom vores inkluderende botilbud, det tidligere Forkanten.

Vi har siden 2014 etableret socialøkonomiske virksomheder for at sikre inklusion på arbejdsmarkedet, og vi gør en daglig indsats for, at de unge bliver en del af lokalsamfundet i Karise, Haslev og omegn.

Kariseorganisationener et specialpædagogisk samarbejde imellem institutionerne.

 

Ideen bag Kariseorganisationen er, at institutionerne med udgangspunkt i fælles værdigrundlag vil danne rammen om det pædagogiske arbejde, der sikrer et trygt og sammenhængende flow fra efterskolen gennem den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, til et aktivt og ligeværdigt voksenliv.

 

"en fælles vej til voksenlivet"   

logo KAEFlogo karisefonden

Mad & Måltidsvision

I Karisefonden har vi en mad og måltidsvision, som skal bidrage til at synliggøre og styrke betydningen af sund mad og sund livsstil. Vi vil gerne, at vores beboere og studerende lærer at spise sund og velsmagende mad, som giver energi, lyst og glæde til at klare dagligdagens udfordringer.

 

Visionen er:

·         At vi via vores fokus på ”Mad og Måltider” i Karisefonden bl.a ved at undervise vores studerende og beboere, kan inspirere og give lyst til at spise og leve sundt. Vi tror nemlig på, at den enkelte kan lære og udvikle sig hele livet igennem.

·         At sikre en stabil blodsukkerbalance dagen igennem ved at opfordre til 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider 

·         At måltidet skal være et rart og fælles samlingspunkt lige meget om det foregår i egen bolig, bomiljø eller ved større fællesspisninger.

 

Hvad gør vi:

 • Vi støtter op om sunde indkøb og madlavning i bo-enhederne med henblik på at skabe en udvikling i den enkeltes sundheds-handlekompetencer
 • Al menuplanlægning sker med udgangspunkt i De 10 Kostråd
 • I boenheder handles der primært ind efter følgende pejlemærker: Nøglehulsmærket, Fuldkornsmærket og så vidt det er muligt også Økologimærket
 • Vi går ind for bæredygtighed og økologi i hele Karisefonden og tilstræber derfor, at indkøb af råvarer til vores produktionskøkkener(Kulturhuset Leopold, Madhuset GAIA og Café Ådalen) primært er baseret på økologiske principper. Vi opfordrer ligeledes til, at der i de enkelte bo-enheder indkøbes økologisk æg, mælk, mel, gryn, korn, ris og pasta.
 • Vi tilstræber kun at anvende årstidens frugt og grønt
 • Vi tilrettelægger fællesspisninger i større og mindre forsamlinger med henblik på at få skabt et socialt madfællesskab. Vi tilbyder vores beboere og studerende at deltage i fællesspisninger, når det at handle ind og tilberede et varmt måltid er for stor en opgave. Maden vi serverer til fællesspisningerne er tilberedt at faglært køkkenpersonale og særlige medarbejdere.
 • Vi opfordrer vores beboere og studerende til, at søde sager og sukkerholdige fødevarer nedprioriteres i hverdagen til fordel for sunde alternativer.
 • Vi har et ønske om, at vores beboere skal lære at få en miljøbevidst tilgang til madlavningen i forhold til råvarer, indkøb, tilberedning, minimering af madspild og rengøring m.m.
 • Vi er opmærksomme på, at vores beboere og studerende lærer proteinkilder som bønner og linser at kende, da disse er rige på fibre, vitaminer, er fedtfattige og medvirker til at stabilisere blodsukkeret.
 • Vi opfordrer ligeledes vores beboere og studerende til at spise så groft og fiberrigt som muligt og eks. primært indkøbe groft brød, brune ris og fuldkornspasta.
 • Vi tilbyder vores beboere og studerende et besøg af vores mad og måltidskonsulent, hvis der er behov for hjælp, undervisning i eller støtte til en sundere livsstil eller hygiejne.
 • Vi tilbyder diæter hvis det er lægeligt begrundet.
Cafe ådalen1
mad
Cafe ådalen7

Tilmeld Nyhedsbrev

HUSK at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Her vil du løbende få nyheder og informationer om hvad der sker i Karisefonden.

Når du tilmelder dig med din e-mailadresse, kan du til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet

igen ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet

[nyhedsbrevopsamler]

Shop

Her kan du selv bestille og købe tøj fra vores leverandør ”Sportyfied” med logo fra Karisefonden.

HUSK du kan tilføje navn.

 

Tøjet bliver sendt til Karisefonden, Hasselvej 2 – 4,  4690 Haslev ca. hver 14. dag

[facebook feed]