Om beskæftigelse

Karisefonden BESKÆFTIGELSE tilbyder beskæftigelse for mennesker med begrænsninger i erhvervsevne som følge af betydelig nedsat (fysisk eller psykisk) funktionsevne eller særlige sociale problemer og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på det ordinære arbejdsmarked.

Karisefonden arbejder ud fra Servicelovens § 103 skt. 1 hvor ”kommunen (skal) tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med begrænsninger i erhvervsevnen på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.”

Beskyttet beskæftigelse

Karisefonden tilbyder beskyttet beskæftigelse indenfor følgende beskæftigelsesområder:

 • Madhuset GAIA
 • Værkstedsbutikken UNA
 • Cafe Ådalen
 • Mediehuset DOS
 • Kulturhuset Leopold
 • Serviceteam Hasselvej

Hver af beskæftigelsesområderne arbejder ud fra følgende overordnede kriterier:

 • At skabe interessante og meningsfulde arbejdspladser for ansatte med forskellige grader af støttebehov
 • At skabe rammer for den ansatte, så denne oplever et autentisk socialt fællesskab gennem arbejde og samvær
 • At de arbejdsmæssige rammer befordrer udvikling af den enkelte ansatte med henblik på læring og vedligeholdelse af nye færdigheder
 • At understøtte et identitetsskabende fællesskab med fokus på den beskæftigede som ressource og hermed som medskaber af arbejdspladsen
 • At den enkelte ansatte kommer så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt
DSC_7525
logo Leopold

Læs mere om Kulturhuset Leopold

logo cafe ådalen

Læs mere om Café Ådalen

logo DOS

Læs mere om Mediehuset DOS

logo service

Læs mere om Serviceteam Hasselvej

logo MAD

Læs mere om Madhuset GAIA

logo UNA

Læs mere om Værkstedsbutikken UNA

logo-urt-temp_2

Læs mere om Økologisk gartneri URT