Om beskæftigelse

Karisefonden BESKÆFTIGELSE tilbyder beskæftigelse for mennesker med begrænsninger i erhvervsevne som følge af betydelig nedsat (fysisk eller psykisk) funktionsevne eller særlige sociale problemer og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på det ordinære arbejdsmarked.

Karisefonden arbejder ud fra Servicelovens § 103 skt. 1 hvor ”kommunen (skal) tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med begrænsninger i erhvervsevnen på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.”

mobl2

Beskyttet beskæftigelse

DSC_7525

Karisefonden tilbyder beskyttet beskæftigelse indenfor følgende beskæftigelsesområder:

Hver af beskæftigelsesområderne arbejder ud fra følgende overordnede kriterier:

  • At skabe interessante og meningsfulde arbejdspladser for ansatte med forskellige grader af støttebehov
  • At skabe rammer for den ansatte, så denne oplever et autentisk socialt fællesskab gennem arbejde og samvær
  • At de arbejdsmæssige rammer befordrer udvikling af den enkelte ansatte med henblik på læring og vedligeholdelse af nye færdigheder
  • At understøtte et identitetsskabende fællesskab med fokus på den beskæftigede som ressource og hermed som medskaber af arbejdspladsen
  • At den enkelte ansatte kommer så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt