Beskæftigelse i Café Ådalen

Café Ådalens ønsker at drive cafe ud fra ønsket om at etablere meningsfuld og autentisk beskæftigelse til vores unge med særlige læringsforudsætninger.

Arbejdsopgaverne i caféen er mangeartede, men består primært i følgende:

-        Madproduktion, mødeforplejning, egenkontrol, kundebetjening, opvask, rengøring og tøjvask.

-        Café Ådalen er en aktiv brik i lokalsamfundet, for brugere og for aktører i sundhedscenteret og er placeret i hjertet af Faxe Sundhedscenter.

 -       Caféen bespiser dagligt brugere af sundhedscenteret og de aktører, som hører til i huset, men har åbent for alle borgere.

-        Caféen har økologisk spisemærke i bronze og vægter sundhed og minimering af madspild højt.

-        Caféen har stort set ingen madspild og sætter en stor ære i at værne om miljøet.

-        Caféen er også leveringsdygtig i mødeforplejning i og uden for huset

Økologi og madspild_v2

Økologimærke og Stop madspil

Karisefondens køkkener arbejder med økologiske råvarer som særligt fokusområde, ligesom vi har iværksat projektet Stop Madspild. Læs mere herunder.

I Karisefondens (stor)-køkkener har vi Økologisk Spisemærke i bronze. Det økologiske bronzemærke er et statskontrolleret bevis på, at andelen af de indkøbte føde- og drikkevarer er 30-60 procent økologiske. I Karisefonden kan vi godt li’ økologitanken, som bygger på en idé om, at produktion af fødevarer skal tage hensyn til jordens naturlige systemer, og at bæredygtig produktion af fødevarer ikke må påvirke klima, biodiversitet eller naturens ressourcer negativt. Økologiske råvarer indeholder derfor ikke pesticider, men fokuserer på bedre dyrevelfærd, plads til naturen og respekt for miljøet.

Minimering af madspild - REFOOD

Det er nødvendigt, at vi alle giver et bidrag til ansvarlig håndtering af ressourcerne på jorden også i Karisefonden.

Her indsamler vi vores madaffald, som ugentlig afhentes af DAKA REFOOD i vores (stor)-køkkener og omdannes til dyrefoder . Vi har indgået et samarbejde med DAKA REFOOD og er blevet certificeret med REFOOD mærket, som bygger på en fælles vision om en bæredygtig fødevare- og servicesektor, præget af mindre ressourcespild og mere genanvendelse.