Beskæftigelse i Økologisk gartneri URT

Kan du lide at være udendørs og arbejde med forskellige praktiske opgaver indenfor økologisk gartneri, så er Karisefondens Økologiske Gartneri Urt en mulig arbejdsplads for dig.

Det Økologiske Gartneri Urt holder til på gården Brinkholm, der ligger tæt ved Karise på Sydsjælland. 

Det Økologiske Gartneri Urt drives som en selvstændig virksomhed under Karisefonden og vi indgår i tæt samarbejde med Brinkholm og deres gartnere og frivillige. Urt er etableret med henblik på at være en del af et lokalt produktionsfællesskab med autentiske arbejdspladser, således at vores unge mennesker i beskæftigelse har mulighed for at lære og stifte bekendtskab med de forskellige arbejdsprocesser og rutiner der er i et økologisk gartneri.

 

Som ansat i Det Økologiske Gartneri Urt er hverdagen og opgaverne præget af praktisk arbejde. Du kommer til at være med til at arbejde med dyrkningsjorden, så den er klar til såning og udplantning af forskellige grøntsager. I løbet af sæsonen kommer du til at være med til at passe planterne og vedligeholde vores arealer. Du kommer også til at være med til høst, klargøring og pakning af grøntsager til levering til Karisefondens køkkener. Vinteren går med vedligeholdelse af maskiner og redskaber, men også med håndværksmæssige opgaver, som f.eks. bygning af højbede. I vintertiden arbejder vi også med plantning af buske og træer og med planlægning af den nye dyrkningssæson.

I vores arbejde med marken, og når vi pakker, bruger vi forskellige typer værktøj og maskiner. Det meste af arbejdet gør vi med håndkraft, men vi bruger også en lille traktor, når vi skal gøre dyrkningsjorden klar.