Beskæftigelse i Økologisk gartneri URT

Økologisk Gartneri URT holder til på den økologisk gård Brinkholm, der er et andelsfællesskab. Brinkholm ligger i landsbyen St. Linde, tæt ved Karise på Sydsjælland.

Økologisk Gartneri URT drives som en selvstændig enhed under Karisefonden og vi indgår i et tæt samarbejde med Brinkholm og deres gartnere. Økologisk Gartneri URT er etableret med henblik på at være en del af et lokalt produktionsfællesskab med autentiske arbejdspladser, således, at vores unge mennesker i beskæftigelse har mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige arbejdsprocesser i gartneriproduktion mv..

Som ansat i Økologisk Gartneri URT er hverdagen og opgaverne præget af praktisk arbejde. Du skal være med til at arbejde med dyrkningsjorden så den er klar til såning og udplantning af forskellige grøntsager. Du kommer også til at arbejde med høst, sortering og pakning af grøntsagerne, så de bliver klar til salg. I vores arbejde i marken og i pakkeriet, bruges forskellige værktøjer og maskiner.

Årets gang spiller en central rolle og derfor er arbejdet tilrettelagt ud fra et årshjul. Foråret er præget af forberedelse af dyrkningsjorden, såning og udplantning mv.. Om sommeren passer og plejer vi vores grøntsager og høster løbende, mens efteråret i overvejende grad går med høst. I sensommer og efterår deltager vi gerne i forskellige høstmarkeder, hvor vi, i samarbejde med Karisefondens køkkener, tilbereder og sælger både grøntsager og ”streetfood”. Vinteren går med vedligeholdelse af maskiner og værktøj, men også med pakning af grønt til salg mv.. I vinteren arbejder vi også med både plantning af buske og træer, vi laver beskæringsopgaver og vi planlægger det nye dyrkningsår.

Kan du kan lide at være udenfor og arbejde med forskellige praktiske opgaver indenfor økologisk gartneri, så er Karisefondens Økologisk Gartneri GRO, en mulig arbejdsplads for dig.