Beskæftigelse i Kulturhuset Leopold

Kulturhuset drives sammen med unge mennesker, som på grund af betydelig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normal vis.

Kulturhuset Leopold har som socialøkonomisk virksomhed et dobbelt formål: at tjene penge ved at drive forsamlingshus/ kulturhus og samtidige gøre noget godt for samfundet ved at ansætte udsatte borgere i virksomheden.

Derudover har vi en klar vision om at være en stor del af det lokale samfund. Kulturhuset er et lokalt samlingspunkt for borgere i Karise og omegn, og vi har mange aktiviteter og sociale arrangementer, der favner bredt.

Vi har en vision om at skabe en autentisk arbejdsplads – hvor vores medarbejdere indgår i realistiske arbejdsfællesskaber. Dette foregår ved, at vi inddrager vores medarbejdere i de arbejdsprocesser, som er på Leopold. Vi uddelegerer ansvarsområder, hvor medarbejderne med støtte løser opgaven med de forudsætninger/begrænsninger, de har. Det foregår oftest ved sidemandsoplæring. Her viser vi visuelt opgaven, og derefter hjælper medarbejderne med at udføre arbejdsopgaven.

Kulturhuset Leopold har bronze mærke i økologi, medarbejderne har været på kursus i madspild og vi er tilknyttet app ordningen ”To-good-to-go”, hvor man kan hente overskydende mad fra selskaber til en overkommelig pris.

På Kulturhuset Leopold afholder vi også interne kursuser i:

  • Hygiejne: obligatorisk modul - afslutter med prøve 
  • Dannelse:  obligatorisk modul 
  • Tjener: afslutter med prøve
  • Blomsterbinding
  • Bartender: afslutter med prøve
  • Jord til bord

 

Økologi og madspild_v2

Økologimærke og Stop madspil

Karisefondens køkkener arbejder med økologiske råvarer som særligt fokusområde, ligesom vi har iværksat projektet Stop Madspild. Læs mere herunder.

I Karisefondens (stor)-køkkener har vi Økologisk Spisemærke i bronze. Det økologiske bronzemærke er et statskontrolleret bevis på, at andelen af de indkøbte føde- og drikkevarer er 30-60 procent økologiske. I Karisefonden kan vi godt li’ økologitanken, som bygger på en idé om, at produktion af fødevarer skal tage hensyn til jordens naturlige systemer, og at bæredygtig produktion af fødevarer ikke må påvirke klima, biodiversitet eller naturens ressourcer negativt. Økologiske råvarer indeholder derfor ikke pesticider, men fokuserer på bedre dyrevelfærd, plads til naturen og respekt for miljøet.
Minimering af madspild - REFOOD Det er nødvendigt, at vi alle giver et bidrag til ansvarlig håndtering af ressourcerne på jorden også i Karisefonden. Her indsamler vi vores madaffald, som ugentlig afhentes af DAKA REFOOD i vores (stor)-køkkener og omdannes til dyrefoder . Vi har indgået et samarbejde med DAKA REFOOD og er blevet certificeret med REFOOD mærket, som bygger på en fælles vision om en bæredygtig fødevare- og servicesektor, præget af mindre ressourcespild og mere genanvendelse.