Beskæftigelse i Serviceteam Hasselvej

Serviceteamet er for de ansatte i Karisefonden, som ønsker at beskæftige sig med håndværk i bred forstand.

En del af serviceteamets kerneydelse er at stå for alm. daglig pleje, primært vedligeholdelse og fornyelse af fondens udearealer samt i mindre grad vedligehold af fondens bygninger. I perioder vil der blive sat fokus på forskellige projekter af forskellig håndværksmæssig karakter.

Det giver de ansatte en unik mulighed for at indgå i et meningsfyldt dagligt stykke arbejde, som er til glæde for den ansatte selv, samt øvrige ansatte og personale.

Arbejdsopgaver:

Vi arbejder primært med faste gartner opgaver i Karise og Haslev (11. parcelhuse samt arealerne ved Hasselvej 2-4). Det er opgaver som græsklipning, oprydning på arealer og hækkeklipning, om vinteren snerydning og saltning.

Den ansattes arbejdsopgave vil blive tilpasset individuelt.
 

De ansatte vil i videst mulige omfang få kompetencebeviser til forskellige maskiner, redskaber og udstyr efterhånden som kompetencer og erfaringer opnås. 

Generelt og specifikt arbejder vi mod at de ansatte skal:

  • Møde til tiden 
  • Indgå i et team og arbejdsfællesskab. 
  • Iagttage og udføre simple arbejdsprocesser. 
  • Få indsigt i faget, og mulighed for at udvikle kompetencer inden for gardnerarbejde og så vidt det er muligt inden for forskellige håndværksfag. 
  • Få styrket mulighederne eller få klarhed for, om håndværksfaget blive en mulig uddannelsesvej/levevej. 
  • Få gode håndværkskompetencer til husbehov, så man kan klare diverse ting i egen bolig. 
  • Få et godt værktøjskendskab, samt materialekendskab og viden om, hvilket værktøj der er bedst til en given opgave.