Beskæftigelse - Team Aktiv

Team Aktiv er et lille team, der holder til på Hasselvej i Haslev, men vi har en række forskellige praktiske opgaver, rundt om på Karisefondens forskellige afdelinger.

Når du er i beskæftigelse på Team Aktivt vil du komme til at arbejde med:

  • Affaldssortering
  • Genbrugsarbejde
  • Rengørring af kantiner og køkkener på Hasselvej
  • Daglig være med til at levere frokost til Karisefondens forskellige afdelinger
  • Sørge for kontorartikler som eksempelvis papirvarer
  • Vildtpleje på vores store grund, hvoraf noget er udlagt som vild natur
  • Rengøring af Karisefondens bilpark 
  • Og andre praktiske opgaver...

De forskellige opaver løses nogle gange sammen med andre ansatte, mens andre gange individuelt, afhængig af opgavetype og individuelle forhold.

TeamAktiv 57