Bestyrelsen for Karisefonden

Karisefondens bestyrelse består af 7 medlemmer og én medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsen repræsenterer en bred vifte af kompetencer der samlet set bidrager til kontinuerlig udvikling af Karisefonden såvel indholdsmæssigt og organisatorisk.

Bestyrelsens baggrund er bl.a. pædagogik-didaktisk forskning, organisation og ledelse, økonomi, jura og kommunalpolitik.

Peter Moe Rasmussen

Formand for bestyrelsen

Leo Komischke-Konnerup

Betyrelsesmedlem

Karl Chr. Koch

Betyrelsesmedlem

Lars Poulsen

Betyrelsesmedlem

Karen Spuur

Betyrelsesmedlem

Jens Kjær

Betyrelsesmedlem

Knud Erik Hansen

Betyrelsesmedlem