STU

Karisefondens STU eller Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse er individuel tilrettelagt, hvorfor hver elev har sin egen forløbssplan.

Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Mere om STU


Om STU til samarbejdspartnere

Karisefondens STU er helhedspædagogisk organiseret således, at der er tæt sammenhæng mellem selve uddannelsen og den unges hele liv.

Uddannelsen tilrettelægges ud fra den enkelte unges forløbsplan, hvor mål for den unges treårige uddannelse er beskrevet. I uddannelsesplanen er beskrevet faglige, sociale samt personlige kompetence-mål, og eleverne kan i praktikforløb få mulighed for at afprøve potentialer for tilknytning til arbejdsmarkedet.

I Karisefondens STU tager uddannelsen sit afsæt i den unges valg af en af de fire retninger. Det er igennem hele uddannelsen muligt for den unge at skifte retning. Medborgerskab er et obligatorisk fag for alle under hele uddannelsen.

I bo-undervisningen lærer den unge i høj grad at bo ved at bo. Bo-undervisningen fokuserer på den unges læring gennem deltagelse i alle dagligdagens rutiner og opgaver, som knytter sig til en selvstændig levevis.

Her udvikles og støttes den unges kompetencer indenfor madlavning, oprydning, rengøring, personlig hygiejne, indkøb, transport m.v. På Karisefonden lægges der vægt på at styrke den unges sociale liv med deltagelse i fællesskaber, fritids- og idrætsaktiviteter.

Der er igennem den unges uddannelsesforløb et tæt samarbejde med den unge, linjefagslærer, kontaktpædagog og vejleder på Karisefonden.

Uddannelsen evalueres løbende, mindst en gang årligt, i et samarbejde med den unge, den unges forældre, UU-vejlederen og den unges sagsbehandler.

Vi har udarbejdet et dokument "Tillægsaftale til kvalitetsaftale", som på forpligtende vis beskriver vores samlede STU-tilbud.

Du kan se vores indholdsplaner for de forskellige retninger, samt vores forslag til "Tillægsaftale" herunder.

Galleri

Billeder fra Karisefonden STU

Har du spørgsmål?

KARISEFONDEN


Om fonden

Karisefonden tilbyder bolig, beskæftigelse og uddannelse til unge med særlige behov. Du kan læse mere fonden, dens baggrund, tilbud og pædagogik her:

Uddannelse og arbejde
Copyright ©
2024
Karisefonden. Alle rettigheder forbeholdes
Privatliv og Cookiepolitik