Visitation og vejledning

Karisefondens direktion og vejledere står altid til rådighed med sparring vedrørende optagelse, udarbejdelse af handle- og uddannelsesplaner samt ved flytning. Særligt i optagelsesprocessen stiller Karisefondens vejledere sig til rådighed ved evt. spørgsmål mv.

Visitation og vejledning

Statusmøder

I uddannelses- og beskæftigelsesforløb koordineres løbende med sagsbehandler og kommunal vejleder, herunder hyppigheden af statusmøderne. I anbringelses- og botilbudssager afholdes der ligeledes statusmøder løbende efter aftale med den anbringende-/visitationskommune.

Formålet med statusmøder er at følge op på, hvordan det er gået med den unge/voksne/eleven siden indskrivning/siden sidst, samt for at få forventningsafstemt og drøftet eventuelle justeringer. På statusmøderne drøftes også, om den nuværende indsats fortsat er relevant ud fra en beskrivelse af den unges udvikling, samt at evaluere om målsætningerne i handleplanen/indsatsplanen skal revurderes eller justeres.

Visitation og vejledning

Løbende koordinering og godt samarbejde

Karisefonden holder altid en meget tæt og løbende kontakt med samarbejdende kommune i forbindelse med praktisk koordinering af møder og orientering ved væsentlige ændringer i den unges udvikling. Spørgsmål vedrørende statusmøde, sparring, dialog og koordinering af samarbejde kan rettes til vores vejledere.

I arbejdet med udmøntning af uddannelsestænkningen i praksis har Karisefonden ansat en bred sammensat personalegruppe, der grunduddannelsesmæssigt spænder fra faguddannede, over pædagoguddannede til læreruddannede.

En fleksibel uddannelse


STU

På Karisefonden tilbyder vi stu (særlig tilrettelagt uddannelse). Stu er en treårig uddannelse, som tilrettelægges i samarbejde med den enkelte unge.

Vi har fire forskellige faglige retninger med en række forskellige uddannelsessteder at vælge mellem. Du kan læse mere her:


Uddannelse og personlig udvikling
Copyright ©
2024
Karisefonden. Alle rettigheder forbeholdes
Privatliv og Cookiepolitik