Om beskæftigelse

Karisefonden driver ni socialøkonomiske virksomheder placeret i Haslev, Faxe og Karise. De socialøkonomiske virksomheder drives på markedsvilkår og med udgangspunkt i at skabe arbejdspladser for Karisefondens beboere, så de har mulighed for at få et arbejde og derigennem opleve at være en del af et autentisk arbejdsfællesskab. Desuden har Karisefonden fire beskæftigelsestilbud, som ikke er målrettet offentligheden, men som servicerer interne interessenter.

Den beskyttede beskæftigelse tager udgangspunkt i beboerens individuelle behov, kompetencer og interesser. Indsatsen er fokuseret på den enkeltes udviklingsmuligheder, og der evalueres løbende i samarbejde med beboeren. Der arbejdes hen mod så tæt tilknytning til arbejdsmarked som muligt og evt. mulighed for at komme videre til det ordinære arbejdsmarked på almindelige eller særlige vilkår

Identitetsskabende fællesskab

Beskæftigelsestilbud

Karisefonden BESKÆFTIGELSE tilbyder beskæftigelse for mennesker med begrænsninger i erhvervsevne som følge af betydelig nedsat (fysisk eller psykisk) funktionsevne eller særlige sociale problemer, og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på det ordinære arbejdsmarked.

Vi har fire retninger:

• HOTEL OG RESTAURATION
• IT og medier
• Butik og kreativitet
• Håndværk og ejendom

Under de fire retninger er der en række forskellige steder.
Nogle af stederne indgår i både STU og beskæftigelse, andre er udelukkende en del af beskæftigelsesindsatsen.

Se filmen her

Om beskæftigelse.

Mål

Alle steder arbejder ud fra følgende mål:

  • At skabe interessante og meningsfulde arbejdspladser for ansatte med forskellige grader af støttebehov.
  • At skabe rammer for den ansatte, så denne oplever et autentisk socialt fællesskab gennem arbejde og samvær, og derigennem styrker den ansattes sociale netværk og øge livskvalitet.
  • At de arbejdsmæssige rammer befordrer udvikling af den enkelte ansatte med henblik på læring af nye og vedligeholdelse af eksisterende færdigheder, for derved at blive så selvhjulpen som muligt.
  • At understøtte et identitetsskabende fællesskab med fokus på den beskæftigede som ressource og hermed som medskaber af arbejdspladsen.
  • At den enkelte ansatte kommer så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt.
Partnerskaber med formål og mission
KARISEFONDEN

Samarbejdspartnere

Hvis du som samarbejdspartner vil læse mere i dybden om vores tilbud, kan du finde det ved at trykke her:

Copyright ©
2024
Karisefonden. Alle rettigheder forbeholdes
Privatliv og Cookiepolitik