Bestyrelsen

Karisefonden er en privat fond med en fondsbestyrelse.

Bestyrelsens opgave er at være medansvarlige for ledelse af fonden i forhold til både faglige, økonomiske og organisatoriske forhold.

Bestyrelsen i Karisefonden spiller en afgørende rolle i at sikre udvikling og god kvalitet, så vi ad den vej kan leve op til formålet med vores eksistens.

Mød vores medlemmer herunder.

Knud Erik Hansen

Bestyrelsesformand

Knud Erik har været formand siden 2022 og har været medlem af bestyrelsen siden 2020. Knud Erik har en baggrund som tidligere leder for VUC Storstrøm, hvor han også har været formand for VUC’s lederforening. Knud Erik har erfaring som kommunalbestyrelsesmedlem og borgmester i Faxe kommune. Knud Erik lægger stor vægt på, at Karisefonden tilbyder et kvalificeret tilbud til unge med særlige behov og dermed har et godt tilbud til kommunerne, når den komplekse opgave, som det er, skal løses.
Karen Christina Spuur

Næstformand

Karen, der har været medlem siden 2019, har sit eget firma, der arbejder med leder- og organisationsudvikling i offentlige og private organisationer. Karen er tidligere lektor i ledelse og kommunikation ved Cphbusiness i 12 år, hvor hun var ansvarlig for flere forskningsprojekter. Inden da var Karen chefkonsulent hos Politiet, hvor hun arbejdede med organisatoriske forandringsprojekter, medarbejdertrivsel og ledelsesudvikling. Karen finder, at Karisefondens fundament af værdier kan give plads til livskvalitet og øget selvhjulpenhed for beboerne.
Lars Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Lars har været medlem af bestyrelsen siden 2018, og er virksomhedsrådgiver og lobbyist. Lars arbejder i krydsfeltet mellem virksomheder kommuner og ministerier Lars har mange års erfaring med ledelse i 3 forskellige miljøer; frivillige organisationer, offentlige virksomheder og kommercielle selskaber, og ser det som sin opgave at bidrage til motivation og pædagogisk udvikling af et højkvalitetstilbud. Lars bidrager særligt til bestyrelsen i kraft af sin juridiske baggrund og politiske erfaring, samt med de ledelsesmæssige erfaringer fra sit arbejdsliv. Lars lægger særlig vægt på at synliggøre for kommuner og relevante myndigheder og landspolitikere, hvor vigtigt det er for sårbare unge, at de bliver mødt af faglighed i rammer, der kan sikre vores unge livsparathed i et trygt miljø.
Jens Kjær

Bestyrelsesmedlem

Jens Kjær, der har været medlem af bestyrelsen siden 2019, er tidligere forstander på specialefterskolen Tolne efterskole. Jens har også fungeret som skolekonsulent for observationsundervisning i gl Sæby Kommune. Jens har stor viden om og erfaring fra det specialpædagogiske område og skole og institutions forhold generelt, ligesom har bidrager med sin erfaring fra ledelse i praksis. Jens har et ønske om at skabe gode vilkår for unge med særlige behov og bidrage hertil med sin store erfaring og viden.
Karl Christian Kock

Bestyrelsesmedlem

Karl Christian, som har været direktør for Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Olympiske Komite og har herfra bl.a. et tæt kendskab til det politiske Danmark. Karl Christian har været med til at etablere Karisefonden og været formand frem til 2015 og derefter siddet som menigt bestyrelsesmedlem. Som far til søn med Down syndrom er drivkraften for ham et stort ønske om at sikre en værdig og selvstændig tilværelse for unge med særlige behov.
Laila Nedergaard Frederiksen

Medarbejderrepræsentant

Laila har været medlem af bestyrelsen siden 2023. Laila er projektleder på mad/måltider og grøn omstilling i Karisefonden, og hun var med til at starte Karise Efterskole i 2006, som Karisefonden udspringer af. Laila har i kraft af sin stilling en bred kontaktflade i KF: boenheder, køkkener, caféer, butikker, værksteder, B&B, til beboermøder, undervisning etc. Laila brænder for KF og den vigtige og store samfundsopgave, vi varetager.
Betina Thomsen

Medarbejderrepræsentant

Betina er ansat som pædagog i Karisefonden og har været medlem af bestyrelsen siden 2023. Betina har tidligere været ansat på et andet bosted og har været hjemmevejleder. Betina ønsker på medarbejdernes vegne at bidrage til udvikling af fonden både organisatorisk og fagligt.
KARISEFONDEN


Om fonden

Karisefonden tilbyder bolig, beskæftigelse og uddannelse til unge med særlige behov. Du kan læse mere fonden, dens baggrund, tilbud og pædagogik her:

Uddannelse og arbejde
Copyright ©
2024
Karisefonden. Alle rettigheder forbeholdes
Privatliv og Cookiepolitik