Formål og værdier

Karisefonden ønsker at medvirke til at skabe et inkluderende samfund, hvor alle, uanset evner og baggrund, kan udvikle deres potentiale og deltage i fællesskabet.

Vi etablerer tilbud for dem med særlige udfordringer inden for læring og dannelse og arbejder for livsværdi og livskvalitet. Vores værdier centrerer sig om ligeværdighed og individuel udvikling.

KARISEFONDENS FORMÅL

  • At etablere dynamiske bo-, aktivitets-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud m.v. til mennesker med særlige lærings- og dannelsesmæssige udfordringer

  • At bidrage til, at mennesker med særlige læringsforudsætninger udvikler evnen til selvbestemmelse, medbestemmelse, fællesskab og medmenneskelighed

  • At etablere tiltag, der kan sikre, at mennesker med særlige lærings- og dannelsesmæssige udfordringer får mulighed for at udvikle livsværdi og livskvalitet som frie og ansvarlige mennesker

  • Gennem socialøkonomisk virksomhed at inkludere mennesker med særlige lærings -og dannelsesmæssige udfordringer i samfundet

  • Såfremt ovenstående primære formål ikke kan opfyldes, kan fondens aktiviteter benyttes af andre mennesker, der kan benytte ejendomme eller aktiviteter til almindelige markedsvilkår

KARISEFONDENS VÆRDIGRUNDLAG

Alle mennesker har behov for - og ret til

… at medvirke så selvstændigt og engageret som muligt i samfundets forskellige fællesskaber.

… at blive til og danne sig i mødet med andre frie mennesker og ansvarlige borgere.

… at blive klogere på sig selv som menneske, på samfundet og verden – livet igennem.

Læs om vores vedtægter og pædagogiske grundlag her:

Helhed og arbejdsliv hos Karisefonden
KARISEFONDEN

Beskæftigelse og arbejde

Karisefonden tilbyder arbejde på vores egne ni socialøkonomiske virksomheder, og vi kan også finde arbejde til vores borgere uden for egne rammer.

Copyright ©
2024
Karisefonden. Alle rettigheder forbeholdes
Privatliv og Cookiepolitik