Grøn omstilling

I Karisefonden tager vi samfundsansvar på mange områder. Vi prioriterer den grønne omstilling højt og har et mål om at blive en mere grøn og bæredygtig organisation.

Vi har nedsat en grøn arbejdsgruppe, der bl.a. har deltaget i to grønne rådgivningsforløb med eksterne rådgivere. Ligeledes er vores beboere involverede i den grønne omstilling i mindre arbejdsgrupper rundt omkring i Karisefonden.

Vi lægger også vægt på den grønne dannelse


Grønne rådgivningsforløb

Vi har gennemført et SMV:Grøn forløb med rådgivningsfirmaet Naboskab.

Med rådgivningen fra SMV:Grøn har vi har opnået at:

  • implementere dele af de handlingsspor, som blev udformet ifm. GCO-forløbet

  • udvide handlingssporene til at inkludere indkøb, energi, certificering og kommunikation

  • få opkvalificering af medarbejdere og beboere gennem et kompetenceudviklingsforløb tilpasset vores behov. 

Vi har fået certificeret vores Bed & Breakfast ”Villa Sofie” med Green Key, fået udviklet en indkøbspolitik og er blevet medlem af Global Compact. I projektet har vi generelt haft stort fokus på implementering i tæt samarbejde med de to konsulenter. Særligt Green Key har givet stor værdi, som kan overføres til hele Karisefonden. 

Vi har fået foretaget energiscreening af vores bygninger og på den baggrund lagt en plan for, hvordan vi gradvist kan investere i større energieffektivitet, samt uafhængighed af fossile brændsler. Vi har tilmed fået læringsoplæg til de unge om, hvordan de kan indtænke klimavenlig energi-adfærd i dagligdagen. 

Med projektet har vi fået formuleret en indkøbspolitik, som inddrager hele virksomheden. Vi har taget udgangspunkt i, hvad vi gør eller ikke gør i dag, og ud fra dette konkretiseret retningslinjer indenfor indkøb og kommunikation i forskellige indsatsområder, samt udviklet værktøjer til at håndhæve retningslinjerne.  

Ved projektets afslutning udarbejdede vi en roadmap for vores fremtidige arbejde med grøn omstilling. Dette skal medvirke til, at vi holder fast i den grønne omstilling. For vi er kun lige begyndt. 

Green Key på Villa Sofie

Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. Villa Sofie er miljømærket med Green Key og skal leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol. Læs mere på www.villasofie.dk

Affaldssortering og madspild

Vi har en stor opgave foran os og er allerede godt i gang i forhold til at få affaldssorteret korrekt og lære vores beboere dette. I Karisefondens produktionskøkkener arbejder vi for at minimere madspild. Vi genbruger så meget som muligt. Flere af vores køkkenfaglige ansatte har været på kurser i minimering af madspild. Her bruger vi de krumme agurker, som ellers sorteres fra i Supermarkederne. Vi anvender fx. broccolistokken i grønsagssupper og nedfryser madrester, som vi serverer på restedage etc.

Vil du vide mere Karisefonden?

Læs mere om Karisefondens formål og værdigrundlag, samt karisefondens pædagogik ved at besøge siderne her.

Partnerskaber med formål og mission
KARISEFONDEN

Samarbejdspartnere

Hvis du som samarbejdspartner vil læse mere i dybden om vores tilbud, kan du finde det ved at trykke her:

Copyright ©
2024
Karisefonden. Alle rettigheder forbeholdes
Privatliv og Cookiepolitik