Pædagogisk grundlag

I Karisefonden stræber vi efter at skabe meningsfulde fællesskaber, der støtter hver enkelts personlige og faglige udvikling. Vores tilgang er baseret på at møde den enkelte som et unikt individ, ikke en diagnose.

Vi fokuserer på at udvikle generelle livskompetencer og tilpasser vores tilgang til den enkeltes behov. Målet er at skabe meningsfyldte fællesskaber, hvor alle kan deltage aktivt i samfundet uanset deres forudsætninger.

Pædagogisk grundlag


Dannelse og fællesskaber i Karisefonden

Alle mennesker har behov for at medvirke så selvstændigt og engageret som muligt i samfundets forskellige fællesskaber. At blive til og danne sig i mødet med andre frie mennesker og ansvarlige borgere. Og at blive klogere på sig selv som menneske, på samfundet og verden - livet igennem.

Derfor arbejder Karisefonden helt grundlæggende pædagogisk-metodisk med at udvikle, udforme og udvide dannende og uddannende fællesskaber som støtte og hjælp for de unges hele menneskelige udvikling.

Disse fællesskaber er ikke forsøgt isolerede fra det fælles liv i samfundet, men bliver i videst mulige omfang placeret midt i samfundet, så Karisefondens fællesskaber kan fungere som dannende mødesteder. Her møder vores unge samfundet og gør erfaringer med verden, dens mennesker og ting – herunder gøre erfaringer med dem selv som mennesker, der hører til i samfundet og dets forskellige fællesskaber. Men hvad der er lige så vigtigt: Her møder samfundet vores unge og deres bidrag til samfundet for at de kan blive klogere på verden, dens mennesker og ting.

På den måde har Karisefonden ikke blot en pædagogisk opgave, men tillige en samfundsmæssig-politisk opgave: Aktivt at bidrage til udviklingen af et mere menneskeligt samfund med plads til alle, der har brug for at danne og uddanne sig, som har brug for at medvirke og bidrage – så meget som muligt og livet igennem.

Ansvar og selvbestemmelse

Karisefondens pædagogiske praksis udspiller sig primært med udgangspunkt i en lang række pædagogisk arrangerede fællesskaber, som knytter sig til fondens uddannelsessteder, bosteder og arbejdssteder: Undervisningens fællesskaber, husets fællesskaber, arbejdspladsens fællesskaber og fritidslivets fællesskaber.

I dette pædagogisk arrangerede fælles liv drejer det sig om først og fremmest om at møde hver enkelt ung eller voksen som et menneske, der har behov for pædagogisk meningsfuld hjælp, omsorg og støtte til at udvikle og danne sig som selvbestemmende, frie mennesker og ansvarlige medbestemmende borgere.

I Karisefondens praksis arbejdes der således helt grundlæggende ud fra et alment pædagogisk perspektiv. Et perspektiv der primært har fokus på at udvikle almene menneskelige evner og interesser, men som samtidig aktivt inddrager, udvikler og tilpasser socialpædagogiske og specialpædagogiske metoder i forhold til den enkelte unges særlige forudsætninger og behov.

På Karisefonden ses og mødes man først og fremmest som menneske – ikke som diagnose.

Karisefondens direktør Leo Komischke-Konnerups ph.d.-afhandling 'Gentagelsens pædagogik - En almen pædagogisk undersøgelse af pædagogisk praksis for unge med særlige behov' udgør en stor del af det teoretiske fundament, vores pædagogiske praksis hviler på. Læs afhandlingen her.

Læs vores udfoldede pædagogiske grundlag her:

Helhed og arbejdsliv hos Karisefonden
KARISEFONDEN

Beskæftigelse og arbejde

Karisefonden tilbyder arbejde på vores egne ni socialøkonomiske virksomheder, og vi kan også finde arbejde til vores borgere uden for egne rammer.

Copyright ©
2024
Karisefonden. Alle rettigheder forbeholdes
Privatliv og Cookiepolitik