Serviceteam Hasselvej

På Serviceteamet uddanner vi eleverne i elementer inden for forskellige former for håndværk, dog primært til vedligeholdelse af grønne områder. Vi tilbyder et varieret udbud af læringsopgaver med fokus på udvikling og med afsæt i hver enkelte elevs forudsætninger.

Formålet med undervisningen på Serviceteamet er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt og som eventuelt kan bygge bro til videre uddannelse og/eller beskæftigelse inden for et håndværksfag.

Alle elever skal have en oplevelse af at være værdifulde deltagere i et socialt og fagligt uddannelsesfællesskab, hvor ligeværdighed, ansvarlighed og gensidig respekt er stærke nøglebegreber på Serviceteamet.

På Serviceteamet skal den enkelte elev tilegne sig viden i overensstemmelse med deres individuelle formåen og til stadighed udvikle sig ved kontinuerligt at blive udfordret.

ServiceTeam 60