Karisefonden

Et helhedspædagogisk bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud
til unge og voksne mennesker med særlige læringsforudsætninger

Botilbud

Karisefondens botilbud tilbyder et trygt og støttende hjemmemiljø
for beboerne, der søger personlig vækst og fællesskab.

STU

Karisefondens STU hjælper unge med at udvikle færdigheder og kompetencer i et støttende læringsmiljø.

Beskæftigelse

Karisefonden hjælper med at finde beskæftigelse og jobs med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.
Det kan være i vores egne socialøkonomiske virksomheder eller i andre passende virksomheder.

Udvikling gennem uddannelse og arbejde

Udvikling gennem uddannelse og arbejde

Om Karisefonden

Karisefonden er et helhedspædagogisk bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge og voksne med særlige behov.

På Karisefonden kan man danne og uddanne sig gennem øvende medvirken i et meningsfuldt fælles liv på arbejdet, under uddannelsen, i hjemmet og i fritiden.

Karisefondens fodboldhold
Team Leopold på job
Bofællesskab skaber rammer for ny venskaber

Jeg er glad for at være her, fordi der er højt til loftet og jeg kan være mig selv.

Personalerne er søde, de hjælper mig, så jeg kan passe mine daglige ting og komme gennem dagen. Der er et godt sammenhold og venskab mellem mig og de andre, der bor her. Jeg føler mig tryg, fordi der er personale omkring mig. Der er altid en livline.

Der er kanon gode faciliteter og tilbud arbejdsmæssigt, både i vores hus og i fritiden. Man får den rette hjælp, man ønsker, og man bliver lyttet til. Uanset hvilken grund eller udfordring, du kommer med, så er der aldrig forskelsbehandling.

Mads

Det er et godt sted!

Man kan for eksempel få hjælp til en masse forskellige ting. Der er gode muligheder for forskellige jobs i beskæftigelsen - der er en del steder at vælge imellem.

Daniel

Det er bare rigtig fedt at bo på Karisefonden!

Det er rigtig godt at bo og gå på uddannelse her, man får gode venner og kan gå til forskellige ting. Jeg har fået et stort dejligt værelse med min egen altan, så jeg kan få besøg. Det kan jeg godt lide.

 

Mathias
Du vælger, hvordan du bor

Botilbud

På Karisefonden BOLIG har vi et stort fokus på ungdomsliv og sociale relationer. Både på det at vedligeholde og udvikle allerede eksisterende relationer samtidig med, at beboerne skærper opmærksomhed på etablering af nye. I dialog med den enkelte beboer arbejdes der ligeledes pædagogisk på, at beboerne udvider deres bekendtskabskreds. 

Har du spørgsmål?

To år før tid

Karisefonden klar med rapport om bæredygtighed

Karisefondens ESG-rapport for 2023 er vores måde at forberede os på de nye krav om bæredygtighedsrapportering i forhold til CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dette direktiv træder først officielt i kraft i 2026, hvor alle større virksomheder og organisationer skal rapportere om miljø, sociale forhold og selskabsledelse for året 2025. Men da to af Karisefondens nøglemedarbejdere har fuldført et EU-finansieret kompetenceforløb i bæredygtighedsrapportering, er vi blevet godt klædt på til allerede nu at løfte denne vigtige opgave.  

Derfor er vi stolte af, i gennemsigtighedens navn, at kunne præsentere denne gennemgang af Karisefondens bæredygtighedsstatus og -initiativer i løbet af 2023.

Vores eget Mediehuset DOS har stået for den grafiske del af rapporten – tak for det!

Læs rapporten her:

Rammer for den enkelte

Om STU

På Karisefonden har du mulighed for at gå på den Særlig Tilrettelagte Uddannelse (STU).
STU er en treårig uddannelse, som tilrettelægges i samarbejde med dig.

Vi har fire forskellige faglige retninger, som du kan vælge mellem.

Du vil begynde i et introduktionsforløb, så du kan lære de forskellige retninger at kende, inden vi sammen laver din forløbsplan.

På STU indgår også boundervisning, og du vil deltage i forskellige andre fag sammen med alle de andre elever på STU.

Identitetsskabende fællesskab

Beskæftigelsestilbud

Karisefonden BESKÆFTIGELSE tilbyder beskæftigelse for mennesker med begrænsninger i erhvervsevne som følge af betydelig nedsat (fysisk eller psykisk) funktionsevne eller særlige sociale problemer og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på det ordinære arbejdsmarked.

Vi har fire faglige retninger med ni forskellige steder tilknyttet:

• HOTEL OG RESTAURATION
• IT og medier
• Håndværk og ejendom
• Butik og kreativitet

Under de fire retninger er der en række forskellige steder.
Nogle af stederne indgår i både STU og beskæftigelse, andre er udelukkende en del af beskæftigelsesindsatsen.

Se og læs mere om vores 10 forskellige beskæftigelsestilbud herunder:

Copyright ©
2024
Karisefonden. Alle rettigheder forbeholdes
Privatliv og Cookiepolitik